Trò chơi tập thể và các hình phạt thú vị

 • 10/05/2022
 • Song song những trò chơi là những hình phạt góp phần tăng sự cố gắng, nhiệt tình từ những người chơi. Dưới đây là những hình phạt thú vị mà bạn có thể thêm vào một "game show" của mình.

  1. Cao cẳng cùng cò.
  Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc).
  Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng.
  Cách phat: .
  - Tập thể cùng hát Con cò có cái cổ cao cao, có cái cẳng cong cong.
  - Quản trò hô: Cò đâu? Cò đâu?.
  - Người bị phạt đáp: Cò đây! Cò đây!.
  - Quản trò: Cổ đâu?.
  - Người bị phạt: Cổ đây! (đưa cổ, đầu ra).
  - Quản trò: Cẳng đâu?.
  - Người bị phạt: Cẳng đây! (đưa chân trái ra).
  Người bị phạt tập trung thành một hàng dọc, chân phải co lên, người đứng sau cầm chân phải người đứng trước. Tập thể cùng nhảy lò cò quanh vòng tròn khi tập thể bắt đầu hát..

  2. Múa đôi.
  Số người bị phạt: Tuỳ ý (hai hoặc nhiều người nhưng phải chẵn).
  Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng.
  Cách phạt: Hai người bị phạt bị bịt mắt, đứng mỗi người một góc. Quản trò bắt một bài hát vui, tất cả cùng hát. Trong khi đó, 2 người bị bắt vừa múa vừa tìm đến nhau. Khi nào tìm thấy thì sẽ được về chỗ..
  Chú ý: Khi 2 người bị phạt càng đến gần nhau, người chơi sẽ hát to hơn, nhằm hướng dẫn họ dễ tìm ra nhau..

  3. Gia đình nhà Gà.
  Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc).
  Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng.
  Cách phạt: Người bị phạt xếp một hàng dọc, và ngồi xổm. Tập thể cùng hát bài Đàn gà trong sân , người bị phạt nhảy quanh vòng tròn, hai tay làm cánh gà vỗ đều; vừa nhảy vừa mô phỏng theo bài hát: Gà mà biết gáy là con gà cha Đi làng thang trong sân có con gà, có con gà .

  4. Bữa tiệc bò .
  Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc).
  Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng.
  Cách phạt: Tập thể cùng nói Bò nhúng dấm nhúng dấm, bò tùng xẻo tùng xẻo, bò lúc lắc lúc lắc ..
  Người bị phạt đứng thành hàng dọc hoặc vòng tròn làm động tác sau:.
  - Nhún theo điệu câu nói Bò nhúng dấm, nhúng dấm ..
  - Lắc mông theo điệu câu nói bò lúc lắc, lúc lắc .
  - Lấy hai tay làm như xẻo mông bò tùng xẻo, tùng xẻo .
  Chú ý: Người bị phạt vừa đọc theo, vừa làm động tác, vừa đi quanh vòng tròn..

  5. Vịt béo.
  Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc).
  Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng.
  Cách phạt: Tập thể cùng hát theo thể tự do: Đàn vịt bầu nó béo ghê. Nó xàng xê, xàng xê, xàng xê, xàng xê .
  Người bị phạt xếp một hàng dọc hoặc vòng tròn, khi hát được cất lên thì người bị phạt cùng đi và làm động tác:.
  - Câu 1: đưa 2 tay lên vai và chân đi hình chữ bát.
  - Câu 2: đưa 2 tay vòng trước bụng.
  - Câu 3: đứng yên tại chỗ và lắc hông qua lại, cuối cùng thì nhảy qua lại.

  6. Vịt lạ kỳ .
  Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc).
  Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng.
  Cách phạt: Người bị phạt đứng thành hàng dọc hay vòng tròn. Tập thể cùng hát bài hát Một con vịt xòe ra hai cái cánh , người bị phạt đi kiểu khuỵu gối và múa theo lời bài hát. Sau mỗi câu, quản trò hô vịt què . Người bị phạt làm động tác gãy cánh và múa tiếp..
  Chú ý:
  - Quản trò có thể múa mẫu, cùng hát vỗ tay.
  - Quản trò có thể hô những động tác khó hơn. Ví dụ: vịt béo , vịt xàng xê .
  - Ai làm đúng, đẹp cho về trước. Ai làm chưa đẹp, tiếp tục phạt trò khác.

  7. Chú mèo đáng yêu.
  Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc).
  Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng.
  Cách phạt: Xếp thành hàng ngang trước tập thể. Tập thể cùng hát bài Meo meo meo rửa mặt như mèo , người bị phạt làm các động tác của chú mèo trong bài hát: rửa mặt, liếm tay, .

  8. Vịt đẻ trứng vàng 
   Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc).
  Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng.
  Cách phạt: Tập thể cùng hát theo thể tự do te te te vịt đẻ, te te te vịt ấp, te te te vịt nở, te te te vịt bay ..
  Người bị phạt đứng theo hàng dọc hoặc vòng tròn, khi nghe hát thì hô cạp cạp cạp và làm điệu bộ theo các động tác..
  - Vịt đẻ: hai tay để sau mông.
  - Vịt ấp: hai tay để trước bụng.
  - Vịt nở: hai tay để trước mặt.
  - Vịt bay: hai tay giang ra hai bên.

  9. Âm vang Tây Nguyên. 
  Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc).
  Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng.
  Cách phạt: Người bị phạt được xếp thành hàng dọc hoặc vòng tròn.
  Tập thể cùng hát theo nhịp điệu Cắc cùm cùm, cắc cùm cùm, cắc cum cum cùm cum (hát nhiều lần từ chậm đến nhanh).
  Hai tay người bị phạt đứng sau ôm eo người đằng trước, và làm động tác theo nhịp điệu của bài hát như: lắc mông, lắc eo, nhún lên, ngồi xuống, uốn éo, Khi bài hát dừng chỗ nào, người bị phạt giữ nguyên động tác đó, không được nhúc nhích. Ai nhúc nhích sẽ bị phạt trò khác..

  10. Chú ếch lông bông.
  Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc).
  Địa điểm phạt: Sân hoặc phòng rộng.
  Cách phạt: Tập thể cùng hát theo thể tự do:.
  Ếch nhông nhông, ếch nhông nhông..
  Ngựa ta phi như gió vượt qua đồi núi.Ếch nhông nhông, ếch nhông nhông..
  Ngựa ta phi như gió vượt qua núi đồi ..
  Người bị phạt xếp hàng dọc hoặc vòng tròn. Khi bài hát được cất lên người bị phạt làm động tác sau: tập thể xuống tấn, hai tay như đang tưởng tượng cầm dây cương..
  - Câu 1: đứng yên tại chỗ, hông lắc qua lại.
  - Câu 2: nhảy về phía trước.
  - Câu 3 và 4: giống như câu 1 và 2.
  Khi bài hát được lập lại lần 2 thì nhảy lui.

  (Nguồn: Giáo lý viên Gx Bắc Tỉnh)

  Bài viết liên quan