Logo năm mục vụ 2024: “Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội”

Logo năm mục vụ 2024: “Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội”

Logo năm mục vụ 2024: “Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội”

290
Giáo Hội Việt Nam gửi thư đến Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Giáo Hội Việt Nam gửi thư đến Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

WHĐ (27.10.2023) – Ngày 29 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến Thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô “gửi cộng đoàn Công giáo Việt Nam nhân dịp công nhận Thoả thuận về Qui chế cho Đại diện thường trú của Toà Thánh và Văn phòng Đại diện thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam”. Ngày 04 tháng 10 năm 2023, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thay mặt cho ...

130
Thư ĐGH Phan-xi-cô gửi cộng đoàn Công giáo Việt Nam nhân dịp công nhận Thỏa thuận về Quy chế cho Đại diện thường trú của Tòa Thánh và Văn phòng Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam

Thư ĐGH Phan-xi-cô gửi cộng đoàn Công giáo Việt Nam nhân dịp công nhận Thỏa thuận về Quy chế cho Đại diện thường trú của Tòa Thánh và Văn phòng Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam

Thư Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô gửi cộng đoàn Công giáo Việt Nam nhân dịp công nhận Thỏa thuận về Quy chế cho Đại diện thường trú của Tòa Thánh và Văn phòng Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam

135
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia

123
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Biên bản Hội nghị thường niên kỳ II năm 2023

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Biên bản Hội nghị thường niên kỳ II năm 2023

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Biên bản Hội nghị thường niên kỳ II năm 2023

116
Tân Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế

Tân Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế

Vào lúc 17h00 hôm nay, ngày 21 tháng 9 năm 2023, tại Hội nghị thường niên kỳ II/2023, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam đã thông báo:

119
Hội đồng Giám mục: Hội nghị thường niên kỳ II/ 2023 – Ngày III

Hội đồng Giám mục: Hội nghị thường niên kỳ II/ 2023 – Ngày III

Sáng 21/9/2023, Đức cha Mát-thêu Nguyễn Văn Khôi đã chủ tế Thánh lễ kính thánh Mát-thêu, khởi đầu ngày làm việc thứ III của Hội nghị.

85
Hội đồng Giám mục: Hội nghị thường niên kỳ II/2023 – Ngày II

Hội đồng Giám mục: Hội nghị thường niên kỳ II/2023 – Ngày II

Ngày làm việc thứ II của Hội nghị thường niên kỳ II được bắt đầu với cử hành Phụng vụ Giờ Kinh Sáng và Phụng vụ Thánh Thể.

91
Hội đồng Giám mục bắt đầu Hội nghị thường niên kỳ II/ 2023

Hội đồng Giám mục bắt đầu Hội nghị thường niên kỳ II/ 2023

Hội nghị thường niên kỳ II/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam được tổ chức từ ngày 18-22/9/2023 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.

87
Thông báo về “Thỏa thuận về Quy chế của Đại diện Thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam”

Thông báo về “Thỏa thuận về Quy chế của Đại diện Thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam”

Tối ngày 27 tháng 7 năm 2023, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố: Nhân chuyến thăm Vatican của ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, vào ngày 27 tháng 7 năm 2023, dựa trên những tiến bộ đạt được trong các phiên họp của Nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh, đặc biệt là phiên họp thứ 10 vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 tại Vatican, và với mong muốn tiếp tục thúc đẩy ...

100
Đại hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VI: Ngày Bế mạc

Đại hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VI: Ngày Bế mạc

Trong tâm tình tri ân và cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, hôm nay, thứ Năm ngày 24/8/2023, Đại hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VI được tổ chức tại Tòa Giám mục Thái Bình đã chính thức bế mạc sau 3 ngày làm việc trong tinh thần hiệp hành và trách nhiệm.

79
Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VI: Ngày làm việc thứ 3

Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VI: Ngày làm việc thứ 3

Hôm nay, thứ Tư ngày 23/8/2023, Đại hội Giáo lý toàn quốc tiếp tục ngày làm việc thứ ba với các đề tài chia sẻ: GIÁO LÝ VIÊN HIỆP HÀNH TRONG VIỆC SỐNG ĐỨC TIN, HỌC HỎI LỜI CHÚA VÀ VIỆC DẠY GIÁO LÝ.

87