Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên năm C

357
Pano Chúa Nhật XXX Thường Niên - Năm C

Pano Chúa Nhật XXX Thường Niên - Năm C

Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

322
Pano Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C

Pano Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C

"Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?"

269
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 30 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 30 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 30 Thường niên năm C

330
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 29 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 29 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 29 Thường niên năm C

298
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 28 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 28 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 28 Thường niên năm C

255
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 27 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 27 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 27 Thường niên năm C

200
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 26 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 26 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 26 Thường niên năm C

152
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 25 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 25 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 25 Thường niên năm C

235
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 30 Thường niên năm C

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 30 Thường niên năm C

Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc 18,14)

248
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 29 Thường niên năm C

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 29 Thường niên năm C

“Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.” (Lc 18,1)

179
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 28 Thường niên năm C

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 28 Thường niên năm C

"Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?"(Lc 17,18)

171