Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 25 Thường niên năm C

71
Pano Chúa Nhật XXX Thường Niên - Năm C

Pano Chúa Nhật XXX Thường Niên - Năm C

Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

74
Pano Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C

Pano Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Năm C

"Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?"

63
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 30 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 30 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 30 Thường niên năm C

63
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 29 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 29 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 29 Thường niên năm C

54
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 28 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 28 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 28 Thường niên năm C

55
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 27 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 27 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 27 Thường niên năm C

49
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 26 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 26 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 26 Thường niên năm C

35
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 25 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 25 Thường niên năm C

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật 25 Thường niên năm C

47
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 30 Thường niên năm C

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 30 Thường niên năm C

Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc 18,14)

69
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 29 Thường niên năm C

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 29 Thường niên năm C

“Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.” (Lc 18,1)

51
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 28 Thường niên năm C

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 28 Thường niên năm C

"Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?"(Lc 17,18)

41