Logo năm mục vụ 2024: “Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội”

 • 06/01/2024
 • Logo năm mục vụ 2024: “Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội”

  LOGO NĂM MỤC VỤ 2024:
  “THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI”

  Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam
  và JOSCREATIVE
  (joscreative.com)

  Ý NGHĨA VĂN TỰ & HÌNH ẢNH

  - Ý nghĩa văn tự

  Cụm từ “Năm 2024: Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo Hội” là chủ đề được Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM VN) chọn để tiếp tục và phát huy tinh thần hiệp hành trong đời sống địa phương.

  - Cây sự sống

  Từ logo của Synod, cây sự sống là cây to lớn, hùng vĩ, tràn đầy khôn ngoan và ánh sáng, đang vươn lên trời cao. Nó là dấu chỉ của sức sống và niềm hy vọng sâu xa, biểu trưng cho thánh giá Chúa Kitô. Cây này đặt dưới Thánh Thể đang tỏa sáng như mặt trời; các nhánh cây được mở rộng theo chiều ngang như đôi tay hoặc đôi cánh, gợi lên hình ảnh Chúa Thánh Thần.

  - Hai nhánh Thiên Tuế

  Gợi nhớ vinh thắng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam và nói lên sự kế thừa đức tin vững mạnh từ cha ông và tiếp tục phát triển đức tin ấy trong tương lai.

  - Sách Kinh Thánh

  Bài viết liên quan