Hình ảnh quý hiếm về Ngày Hành Hương La Vang ngày xưa.

  • 10/05/2022
  • Xin giới thiệu một số hình ảnh quý hiếm về Ngày Hành Hương Linh Địa Mẹ La Vang ngày xưa. Hình chụp lại từ Phòng Lưu Trữ của Hội Thừa Sai Paris.    Tác giả bài viết: Nguồn: XBVN

    Bài viết liên quan