Ðám Ðông Dưới Chân Thập Giá

Ðám Ðông Dưới Chân Thập Giá

Ðám Ðông Dưới Chân Thập Giá

234
Thiên Chúa Nói Không

Thiên Chúa Nói Không

Thiên Chúa Nói Không

241
Lầm Lỗi Là Chuyện Thường

Lầm Lỗi Là Chuyện Thường

Lầm Lỗi Là Chuyện Thường

263
Người Cùi Hủi

Người Cùi Hủi

Một xã hội mà quan hệ giữa người với người cjỉ xây dựng trên dối trá, lừa đảo, hận thù, ganh ghét.... Một xã hội như thế không thể không đi đến chỗ diệt vong...

208
Ðứng Núi Này Trông Núi Nọ

Ðứng Núi Này Trông Núi Nọ

Ðứng Núi Này Trông Núi Nọ

212
Cứ Ðể Yên Như Thế

Cứ Ðể Yên Như Thế

Cứ Ðể Yên Như Thế

227
Giấc Mơ Của Mẹ Têrêxa Calcutta

Giấc Mơ Của Mẹ Têrêxa Calcutta

Giấc Mơ Của Mẹ Têrêxa Calcutta

230
Tiên Vàn, Hãy Tìm Kiếm Nước Chúa

Tiên Vàn, Hãy Tìm Kiếm Nước Chúa

Tiên Vàn, Hãy Tìm Kiếm Nước Chúa

232
33 Năm Sau

33 Năm Sau

33 Năm Sau

208
Ðây Bài Ca Nghìn Trùng

Ðây Bài Ca Nghìn Trùng

Ðây Bài Ca Nghìn Trùng

225
Vâng ý Cha Dưới Ðất Cũng Như Trên Trời

Vâng ý Cha Dưới Ðất Cũng Như Trên Trời

Vâng ý Cha Dưới Ðất Cũng Như Trên Trời

210
Xẻ Áo

Xẻ Áo

"Ta bảo thật: mỗi lần anh chị em làm những điều ấy cho một kẻ hèn mọn trong anh em Ta, thì là làm cho chính Ta vậy".

205