• Sa Mạc Trợ Úy Thiếu Nhi Thánh Thể - Giáo Phận Dalat
    150
  • Sa Mạc Trợ Úy Thiếu Nhi Thánh Thể - Giáo Phận Dalat

    Trong những ngày từ 30/5/2019 đến 6/6/2019, Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Dalat đã mở hai Sa mạc huấn luyện Trợ Úy cấp II – Stêphanô 6 và Stêphanô 7 - cho các Nữ tu dòng Chứng Nhân Đức Tin và ...