Câu 6 - Ông Simong vác Thánh Giá Chúa có phải là Thánh không ?

 • 10/05/2022
 • HỎI - Thưa Cha, ông Simon vác thánh giá Chúa trong cuộc tử nạn và Phục Sinh có được làm thánh không? Nếu có thì có lễ kính không, vì ông Simon vác thánh giá theo sự bắt buộc mà không tình nguyện, nên không đáng thưởng công. Đa tạ Cha. (Lê Thành Tú)

  GIẢI ĐÁP:

  Anh Lê Thành Tú thân mến,

  Cám ơn Anh đã nêu lên thắc mắc về một nhân vật được nói đến trong Thánh Kinh liên quan đến cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Ba thánh sử Mac-cô, Mat-thêô, và Lu-ca (Mc15:21-22, Mt 27:32, và Lc 23:26) đều nhắc đến người này với rất ít những chi tiết về lý lịch của Ông. Ông là người thành Xi-rên, có lẽ ở Ly-bia, miền bắc Phi châu. Có thể Ông là một trong những người Kitô hữu tiên phong miền Phi Châu. Có người thì cho Ông chỉ là một người qua đường bị quân lính bắt ép phải đỡ thập giá Chúa; nhưng cũng có người cho rằng vì Ông thương cảm Chúa Giêsu nên đã tình nguyện vác giúp Chúa. Tin Mừng theo Mac-cô nói thêm chi tiết Ông là cha của A-le-xăng-đê và Ru-phô có thể là những người có thế giá trong cộng đồng tín hữu tiên khởi nên Ông cũng là người đáng kính phục. Thực ra không có gì có thể kiểm chứng chắc chắn được. Ông cũng như nhiều nhân vật trong Thánh Kinh được dân chúng sùng mộ và tặng cho danh hiệu “Thánh”. Giáo Hội Công Giáo không tuyên phong hay chính thức nhìn nhận là vị Thánh trong sổ các Thánh của mình. Tuy nhiên, trong những giáo phái khác, như Anh giáo, người ta tôn sùng Ông như một vị Thánh và đã đặt tên cho nhiều nhà thờ.

  Lm. Phi Quang

  (Nguồn: Tinmung.net)

  Bài viết liên quan