Câu 5 - Tại sao phải thờ Thánh Giá Chúa Kitô ?

 • 10/05/2022
 • HỎI - Thưa cha, tại sao lại phải thờ Thánh Giá Chúa giống như thờ Chúa? (Ẩn Danh)

  GIẢI ĐÁP:

  Thiên Chúa đã cấm chúng ta không được tôn thờ các ảnh tượng (xem Xh 20:4f) coi như những vị thần giống Thiên Chúa. Giáo Hội, qua các Công Đồng Nicea II và Trent, căn cứ vào mầu nhiệm Nhập Thể, đã biện minh cho việc tôn kính các ảnh tượng thánh: Khi người ta tôn kính một ảnh tượng, người ta tôn kính vị có hình ảnh đó. Sự tôn kính các ảnh tượng chỉ là một sự cung kính chứ không phải là sự tôn thờ, vì sự tôn thờ chỉ dành cho một mình Thiên Chúa.

  Áp dụng vào Thập Giá Chúa Kitô hay Thánh Giá, trong phụng vụ dùng chữ thờ kính Thánh Giá. Theo Thánh Tôma Tiến sĩ, việc tôn thờ này là tương đối. Lý do sự tôn thờ này không nằm trong các đối tượng vật chất nhưng trong ngôi vị của Đức Kitô mà Thánh Giá phản ảnh hay tượng trưng. Dù tương đối, việc thờ phượng này cũng là sự tôn thờ đích thật vì cùng đích cũng là qui về ngôi vị thiên linh của Đức Kitô (xem Sum. Theo. III, 25, 3 & 4).

  Lm. Phi Quang

  (Nguồn: Tinmung.net)

  Bài viết liên quan