Câu 2 - Phân biệt phép lạ và sự lạ

 • 10/05/2022
 • HỎI - Thưa Cha, con ở miền Cao Nguyên VN, xin hỏi Cha là làm sao để phân biệt được phép lạ và sự lạ. Có bao nhiêu phép lạ Chúa làm trong phuc Âm? Kính chúc Cha năm mới mạnh khỏe và đầy ơn Thánh Thần Chúa. (Trần Qúy)

  GIẢI ĐÁP:

  Anh Trần Quý thân mến,

  Người ta dùng từ ngữ sự lạ để nói về những sự việc hay hiện tượng khác thường, khó hay không thể hiểu, nhưng chưa biết rõ nguyên nhân nào gây nên những hiện tượng lạ ấy. Có thể một hiện tượng là sự lạ đối với người này nhưng có thể không lạ đối với người khác. Còn khi dùng tới chữ phép lạ một cách nghiêm chỉnh thì phải hiểu là sự lạ ấy do sự can thiệp đặc biệt khác thường của Thiên Chúa.

  Theo truyền thống, phép lạ là một dấu siêu nhiên do Thiên Chúa thực hiện cho vinh danh Chúa và phần rỗi nhân loại. Vì là một dấu nên phải được nhận thức bởi giác quan, thực hiện trong trật tự siêu nhiên, do quyền năng của Thiên Chúa trên luật tự nhiên. Để nhận một việc là phép lạ cần phải được quyền bính Giáo Hội xác nhận.

  Trong Phúc Âm Chúa làm rất nhiều phép lạ không ai đếm kể được. Sau đây tôi xin liệt kê một số phép lạ.

  1. Chữa hai người mù (Mt 9:27-31)
  2. Đồng tiền trong miệng con cá (Mt 17:24-27)
  3. Chữa người điếc và câm (Mc 7:31-37)
  4. Chữa người mù ở Bethsaida (Mc 8:22-26)
  5. Chúa Giêsu đi qua giữa đám đông (Lc 4:28-30)
  6. Mẻ cá lạ lung (Lc 5:4-11)
  7. Phục sinh con bà góa thành Naim (Lc 7:11-18)
  8. Chữa một phụ nữ bị quỷ ám (Lc 13:11-17)
  9. Chữa người bị bệnh phù thũng (Lc 14:1-6)
  10. Mười người phong cùi (Lc 17:11-19)
  11. Chữa người bị đứt tai (Lc 22:50-51)
  12. Biến đổi nước thành rượu tại Cana (Ga 2:1-11)
  13. Chữa con viên sĩ quan (Ga 4:46-54)
  14. Chữa người bất toại bên hồ giếng (Ga 5:1-9)
  15. Chữa người mù từ lúc mới sinh (Ga 9:1-7)
  16. Phục sinh Lazarô (Ga 11:38-44)
  17. Mẻ cá lạ sau khi Chúa phục sinh (Ga 21:1-14)
  18. Chữa con người phụ nữ Syrophoenician (Mt 15:28Mc 7:24)
  19. Làm phép lạ bánh hóa nhiều nuôi 4 ngàn (Mt 15:32Mc 8:1)
  20. Cây vả khô héo (Mt 21:18Mc 11:12)
  21. Chữa đầy tớ viên bách quân (Mt 8:5Lc 7:1)
  22. Chữa người mù và câm bị quỉ ám (Mt 12:22Lc 11:14)
  23. Chữa người quỉ ám trong hội trường Caphanaum (Mc 1:23Lc 4:33)
  24. Chữa nhạc mẫu Phêrô (Mt 8:14Mc 1:30Lc 4:38)
  25. Truyền cho bão tố im lặng (Mt 8:23Mc 4:37Lc 8:22)
  26. Chữa những người quỉ ám ở Gadara (Mt 8:28Mc 5:1Lc 8:26)
  27. Đàn heo bị chết đuối (Mc 5:1-20)
  28. Chữa người phong cùi (Mt 8:2Mc 1:40Lc 5:12)
  29. Phục sinh con gái Gairô (Mt 9:23Mc 5:23Lc 8:41)
  30. Chữa người đàn bà loạn huyết (Mt 9:20Mc 5:25Lc 8:43)
  31. Chữa người bất toại (Mt 9:2Mc 2:3Lc 5:18)
  32. Chữa người bại tay (Mt 12:10Mc 3:1Lc 6:6)
  33. Chữa người bị quỉ câm (Mt 17:14Mc 9:14Lc 9:37)
  34. Chữa hai người mù (Mt 20:29Mc 10:46Lc 18:35)
  35. Chúa đi trên biển (Mt 14:25Mc 6:48Ga 6:15)
  36. Chúa làm phép lạ bánh nuôi 5,000 (Mt 14:15Mc 6:30Lc 9:10Ga 6:1-14)
  37. Ứng nghiệm những lời tiên tri (also see: prophets)
  38. Chúa nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần (Lc 1:35)
  39. Sao lạ Belem (Mt 2:10)
  40. Chúa biến hình (Mt 17:1-8)
  41. Chúa phục sinh (Ga 21:1-14)
  42. Chúa lên trời (Lc 2:42-51)

   

  Lm. Phi Quang

  (Nguồn: Tinmung.net)

  Bài viết liên quan