Bài 15 - Bài ca chính thức của phong trào

 • 12/05/2022
 • Bài 15 - Bài ca chính thức của phong trào

  Bài Ca Chính Thức của Phong Trào TNTT/VN được dùng trong các nghi thức của Phong Trào. Gồm:

  - THIẾU NHI TÂN HÀNH CA : Dùng trong nghi thức Chào Cờ từ cấp Đoàn trở lên đến cấp TLĐ.

  - ANDRE PHÚ YÊN (LIÊN ĐOÀN TNTT GP HCM): Dùng trong nghi thức Chào Cờ từ cấp Đoàn trở lên đến cấp Liên Đoàn sau khi hát Tân Hành Ca

  - NGHĨA SĨ CA. Hát trong các buổi tập họp Phân Đoàn

  - THIẾU NHI CA. Hát trong các buổi tập họp Phân Đoàn

  - ẤU NHI CA. Hát trong các buổi tập họp Phân Đoàn Ấu

  - LỜI NGUYỆN TÔNG ĐỒ. Hát trong các buổi họp Đội Trưởng các ngành

  - KINH HUYNH TRƯỞNG. Hát trong các buổi họp Huynh Trưởng các ngành

  - LỜI HỨA THIẾU NHI. Dùng chung cho đoàn sinh các ngành, tùy trường hợp

  - GỌI LỬA. Dùng trong Nghi Thức Lửa Thiêng Thánh Thể

  - CHÀO LỬA. Dùng cho Lửa Thiêng Thánh Thể

  - MANG LỬA VỀ TIM. Dùng trong Nghi Thức Lửa Thiêng Thánh Thể

  - DÂNG NGÀY. Hát trong các tập thể như: Sa Mạc Huấn Luyện, Họp Bạn …….. (Ngày nay con dâng cho Chúa. Xin Chúa thương nhậm lòng trí chúng con. Mọi cơn gian nan nguy khó. Chúng con dâng cầu theo ý Đức Giáo Hoàng sớm hôm.)

  - LỜI NGUYỆN TRƯỚC BỮA ĂN. Hát trong các bữa ăn tập thể (Lậy Chúa là mạch sống. Xin ban cho con hằng bữa ấm no. Nguyện chúc lành muôn phúc, xuống trên chúng con và thực phẩm này)

  - CÁM ƠN SAU BỮA ĂN. Hát trong các bữa ăn tập thể(Đoàn con đã được đầy no. Đội ơn Chúa đã rộng ban. Con xin cám mến Chúa nhân từ. Nguyện chăm lo sốt sắng việc hồn.)

  - KINH TỐI. Hát trong giờ Kinh Tối tập thể(Trời đã xế chiều ….)

  Và một số bài thông dụng: Lý tưởng của tôi, Vị tướng Thiếu nhi, Lời hứa thiếu nhi, 4 khẩu hiệu, Đồng dao 3 ngành, Vào Sa mạc, Lưu đày sa mạc, Vượt biển đỏ, Về đất hứa, Mana cho em, Tin mừng Cứu độ, Ca khúc từ ly.

  Bài viết liên quan