• 20 năm Hồng ân tái lập TNTT Việt Nam của Liên đoàn An-rê Phú Yên – TGP Sài Gòn
    • ĐTC gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
    • ĐTC gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

      Sáng ngày 24/10/2022, Đức Thánh Cha đã tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng với phu nhân Brigitte và đã thảo luận với ông về vấn đề hoà bình trên thế giới, đặc biệt là chú trọng đến cuộc chiến tranh ...

    Thư viện