• Tân Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế
  • Tân Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế

    Vào lúc 17h00 hôm nay, ngày 21 tháng 9 năm 2023, tại Hội nghị thường niên kỳ II/2023, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại ...

Thư viện