• ĐTC gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
  • ĐTC gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

    Sáng ngày 24/10/2022, Đức Thánh Cha đã tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng với phu nhân Brigitte và đã thảo luận với ông về vấn đề hoà bình trên thế giới, đặc biệt là chú trọng đến cuộc chiến tranh ...

Thư viện